Home Utile 11 CELE MAI FRECVENTE MOTIVE DIN CARE NU SE PRIMEȘTE DESPĂGUBIREA DIN ASIGURAREA GAP
Utile

11 CELE MAI FRECVENTE MOTIVE DIN CARE NU SE PRIMEȘTE DESPĂGUBIREA DIN ASIGURAREA GAP

66


11 CELE MAI FRECVENTE MOTIVE DIN CARE NU SE PRIMEȘTE DESPĂGUBIREA DIN ASIGURAREA GAP. E știut faptul că fiecare asigurare este bazată pe anumite condiții care definesc ce daune sunt acoperite de asigurare și când se cuvine despăgubirea pentru acestea. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că nu întotdeauna se va achita despăgubirea.

Este important ca înainte de a cumpăra o poliță să citiți în detaliu termenii și condițiile aplicabile. Cu toate acestea, nu există întotdeauna timp pentru a face acest lucru, așa că mai jos vă prezentăm cele mai importante motive care pot duce la un refuz de despăgubire. Conștientizarea celor mai frecvente motive pentru refuzuri vă va permite să ajustați mai bine produsul la nevoile și așteptările dvs.

1. Asigurătorul de Bază nu a achitat despăgubirea

Aceasta este cea mai frecventă cauză a refuzului de a plăti despăgubirea GAP. Asigurarea GAP este un produs suplimentar la polița RCA / Auto Casco încheiată cu compania de asigurări de bază. Pentru ca polița GAP să funcționeze, compania de asigurări de bază trebuie să acopere daunele împotriva cărora a fost depusă cererea și să plătească o despăgubire egală cu valoarea de piață a vehiculului. Apoi, în cadrul asigurării GAP, se plătește o compensație suplimentară în raport cu această sumă, care permite acoperirea diferenței care rezultă din scăderea valorii vehiculului în timpul utilizării sale.

Prin urmare, raportarea unei cereri de despăgubire în temeiul poliței GAP atunci când compania de asigurări de bază nu a plătit creanța este nefondată și face imposibilă utilizarea asigurării.

Unele dintre cele mai frecvente motive pentru refuzul de a plăti despăgubiri de către compania de asigurări de bază pot fi neglijența șoferului, de exemplu, a lăsat cheile în vehicul, vina intenționată a șoferului, de exemplu, a condus sub influența alcoolului sau a folosit vehiculul în scopuri excluse din acoperirea asigurării, de exemplu, ca taxi.

2. Asiguratul sau Titularul poliței – clasificarea corectă a părților la asigurare

Sunt situații când, în ciuda faptului că polița GAP a fost achiziționată, persoana care încheie asigurarea și plătește prima de asigurare este doar Titularul poliței și nu Asiguratul.

Într-o astfel de situație, dreptul la despăgubiri atunci când apare daună totală o are Asiguratul , care rezultă din prevederile legii despre asigurări.

Ca exemplu poate fi o situație în care subiectul asigurării nu este proprietatea persoanei care folosește vehiculul, de exemplu, contractul de finanțare a vehiculului este încheiat în contul altei persoane / companii. Prin urmare, este foarte important să verificați cine este Asiguratul în conformitate cu polița GAP încheiată – utilizatorul vehiculului sau compania de leasing care oferă produsul GAP, care de multe ori își asigură astfel interesele sale, și nu ale celui care plătește polița.

3. Neplata primei de asigurare

Pe piața asigurărilor există mai multe forme de plată a primei de asigurare: integral, lunar sau inclusă în rata contractului de finanțare. Indiferent de forma de plată, anume plata primei este strâns legată cu activarea protecției de asigurare. Neplata taxei sau plata următoarei rate poate duce la anularea poliței și, astfel, la pierderea acoperirii de asigurare. O poliță inactivă este egală cu refuzul de a plăti despăgubirea în cazul apariției unui eveniment asigurat.

4. Vehiculul este utilizat în scopuri comerciale

Există o tendință pe piața asigurărilor că vehiculele comerciale, de exemplu vehiculele utilizate ca vehicule de curierat, taxiuri sau pentru lecții de conducere, sunt excluse din asigurare.O astfel de tendință rezultă din riscul de asigurare crescut înregistrat la astfel de vehicule, care este legat de specificitatea sau frecvența utilizării lor.Prin urmare, pentru a oferi protecție de asigurare unui vehicul clasificat ca  si vehicul comercial, produsul de asigurare trebuie selectat în mod corespunzător – vehiculul menționat mai sus poate apărea pe lista excluderilor de asigurări.

Unele companii de asigurări permit pregătirea unei oferte dedicate, pentru un vehicul comercial, ceea ce ar însemna o primă de asigurare mai mare pentru poliță. Cu toate acestea, pentru a evita refuzul despăgubirii, este esențial să încheiați această opțiune de asigurare atunci când vehiculul dvs. este utilizat comercial. Aceasta este singura modalitate de a oferi protecție completă vehiculului dumneavoastră.

5. A fost deja raportată dauna pentru acest vehicul

Asigurarea GAP este o asigurare care oferă protecție vehiculului în cazul unei daune totale. Prin urmare, s-ar putea spune că acoperirea în cadrul poliței GAP este o protecție „integrală”. Plata despăgubirii este egală cu pierderea obiectului asigurării și, prin urmare, echivalează cu sfârșitul perioadei de asigurare.

Prin urmare, plata despăgubirii în cadrul primei daune echivalează cu încetarea asigurării, chiar dacă polița a fost încheiată pentru o perioadă mai lungă.Există situații în care, în ciuda daunei totale și a primirii despăgubirilor, Asiguratul rămâne cu epava vehiculului.În cazul restabilirii epavelor într-o stare utilizabilă, protecția de asigurare rezultată din polița GAP încheiată nu este continuată, deoarece vehiculul este considerat a fi complet deteriorat și în așa mod se soluționează astfel de daune.

De asemenea este important ca polița GAP sa fie alocată vehiculului, astfel încât achiziționarea unui vehicul nou necesită achiziționarea unei noi polițe GAP – perioada de asigurare indicată pe polița anterioară nu se transferă pe noul vehicul.

6. Nu există nicio diferență între valoarea inițială a vehiculului și valoarea vehiculului la data daunei totale

Polița GAP este dedicată pentru a compensa diferența care rezultă din scăderea valorii vehiculului, deci este o formă de despăgubire suplimentară plătită la despăgubirea obținută de la compania de asigurări de bază. Acest lucru vă permite să achiziționați un nou vehicul din aceeași clasă / valoare ca și vehiculul pierdut sau să vă achitați datoriile față de locator.

Prin urmare, este logic că, în cazul în care nu apare o astfel de diferență, nu se va plăti despăgubire conform poliței GAP, deoarece riscul pe care îl acoperă nu a fost declanșat. Acest lucru se poate întâmpla atunci când dauna totală a avut loc într-o perioadă scurtă de timp de la achiziționarea poliței GAP și nu a existat încă o scădere a valorii care să provoace o diferență în valoarea vehiculului.  În așa caz, compania de asigurări de bază poate plăti întreaga valoare a vehiculului indicată pe polița auto casco.

O altă situație în care poate să nu existe nicio diferență este dacă aveți opțiunea Sumă asigurată garantată în polița auto casco, care este un produs incomplet care imită asigurarea GAP.Acesta se poate dovedi, totuși, benefica atunci când daunele apar în primul an, apoi în cadrul acestei opțiuni, Asiguratul primește o despăgubire egală cu valoarea vehiculului indicată în polița auto casco, în ciuda faptului că valoarea vehiculului a scăzut.Plata integrală a despăgubirii nu vă permite să beneficiați în continuare de polița GAP, deoarece nu există nicio diferență a valorii.

Un exemplu al lipsei unei diferențe poate fi, de asemenea, o situație în care compania de asigurări de bază a înlocuit Asiguratului vehiculul care a suferit daună totală cu o mașină nouă. Situațiile descrise mai sus nu se întâmplă des, dar merită să le cunoașteți pentru a înțelege mai bine funcționarea asigurărilor GAP.

7. Vânzarea vehiculului / altă formă care are ca rezultat schimbarea proprietarului vehiculului

Se poate întâmpla ca schimbarea proprietarului vehiculului să ducă la lipsa continuării asigurării. Aceste prevederi trebuie să fie descrise în condițiile de asigurare GAP. Vorbim despre tot felul de modificări posibile, cum ar fi vânzarea vehiculului, moștenire, donație sau cumpărare in leasing. Unele companii de asigurări permit ca drepturile din polițele GAP să fie transferate unui nou proprietar, cu condiția să fie furnizat un formular corespunzător. Pentru a efectua acest proces, la data transferului drepturilor vehiculul trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în Termenii și condițiile generale de asigurare.  În plus, drepturile prevăzute de poliță sunt transferate noului proprietar fără a modifica condițiile de asigurare existente, cum ar fi varianta, tipul poliței GAP, suma asigurată sau perioada de asigurare.

8. Vehiculul este exclus din asigurare

Se poate întâmpla să fie propus spre asigurare un model de vehicul care este exclus din asigurare. Cele mai frecvente astfel de vehicule sunt mașinile de lux rare, mașinile sport sau versiunea sportivă a autoturismelor personale. O astfel de situație poate apărea din vina vânzătorului, care va emite polița prin selectarea incorectă a mărcii și modelului mașinii, fără a observa că aceasta este o versiune a vehiculului exclusă din asigurare. În acest caz, asigurătorul nu va plăti despăgubiri în cazul daunei totale. Cu toate acestea, puteți conta pe o rambursare a primei, deoarece polița pentru această mașină nu ar fi trebui deloc emisă.

9. Expirarea perioadei de asigurare

Toate produsele de asigurare, inclusiv asigurarea GAP, au o perioadă de asigurare, care este specificată în documentul de asigurare.Această perioadă poate depinde de opțiunea de asigurare selectată, dar poate fi legată și de vechimea vehiculului.Decizia de a alege opțiunea de asigurare se ia la achiziționarea unei polițe auto casco / vehicul (în funcție de tipul asigurării GAP: Auto Casco / Facturat).În situația în care folosim vehiculul mai mult decât se presupunea la început, se poate dovedi că perioada de asigurare GAP a expirat.

Uneori, într-o astfel de situație, este posibil să achiziționați o nouă poliță GAP împreună cu reînnoirea poliței auto casco, dar aceasta are loc numai dacă vehiculul îndeplinește condițiile pentru aderarea la asigurarea specificată în Termenii și condițiile generale de asigurare.

10. Lipsa de asigurare în cadrul poliței Auto Casco/ lipsă poliță Auto Casco

Cele mai multe polițe GAP sunt legate de necesitatea de a avea o asigurare de bază completă RCA / auto casco pe întreaga perioadă de acoperire a asigurării. Deci, putem cita cel puțin trei exemple în care această condiție nu a fost îndeplinită:

– vehiculul are doar o poliță de asigurare de răspundere civilă terță parte – într-o astfel de situație, se oferă  protecția numai altor șoferi atunci când este produsă dauna. Dacă evenimentul s-a produs din vina proprie, polița de răspundere civilă nu o va acoperi;

– vehiculul are o poliță incompletă Auto casco, de exemplu nu se iau în considerare evenimente precum incendiul. În cazul în care vehiculul suferă daune totale cauzate de un incendiu, nu se va plăti nicio despăgubire auto casco;

– Vehiculul nu are o poliță auto casco valabilă la data daunei totale, deși a avut-o la data încheierii asigurării GAP. Se poate întâmpla ca polița GAP să fie încheiată pentru o perioadă de ex. 3 ani, iar asigurarea auto casco să fie încheiată doar pentru un an. În situația în care polița auto casco nu este reînnoită după încheierea perioadei sale de asigurare, aceasta expiră automat, iar vehiculul nu mai este acoperit de protecția rezultată din daune cauzate din vina șoferului sau alte evenimente aleatorii.

Ca rezultat în toate din aceste 3 situații despăgubirea de la Asigurătorul de bază nu va fi achitată și, prin urmare, acest fapt duce la imposibilitatea solicitării despăgubirii în cadrul poliței GAP.

11. Vehiculul nu este inclus în catalogul EURO TAX GLASS / Info Expert

EURO TAX GLASS și Info Expert sunt instrumente pentru evaluarea vehiculelor. Mai mult, s-ar putea spune că este o bază de date cu vehicule vândute în Europa. Aceste instrumente sunt utilizate în industria auto atât de companiile de asigurări, cât și de dealerii auto.

Prin urmare, pentru a putea primi compensație, vehiculul ar trebui să fie inclus în baza de date menționată mai sus baza indicată în condițiile de asigurare. Acest lucru permite confirmarea faptului că provine din Europa și stabilirea caracteristicilor sale de specificații pentru piețele europene, ceea ce permite în continuare determinarea valorii sale la data pierderii totale și determinarea nivelului de despăgubire. Este necesar în procesul de soluționare a daunelor în conformitate cu polița GAP.

Acesta este motivul pentru care vehiculele importate din afara Europei și vehiculele modificate conform specificațiilor originale ale producătorului (de exemplu, camionete transformate în rulote) sunt de obicei excluse din asigurare.

Rezumând cele menționate mai sus, acestea cu siguranță nu sunt toate motivele acordării refuzului de a plăti despăgubiri, dar acestea sunt cele mai frecvente. Efectuarea analizei și luarea în considerare a motivelor menționate mai sus vor facilita cu siguranță procesul de cumpărare a poliței și vor elimina elementul dezamăgirii în cazul unei daune totale. Un produs bine asortat și care îndeplinește condițiile sale principale care stau la baza satisfacției din asigurare.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

EchipamentNoutati motoPiata motoPrezentareRide testSaloane motoUtile

MOTO MUS – Grand Opening București

MOTO MUS  își deschide oficial porțile noului Showroom din București Evenimentul va debuta...

Utile

Cum sa-ti construiesti propria trusa de scule personalizata pentru a face fata oricarui proiect

Indiferent dacă ești un pasionat al bricolajului sau un profesionist în domeniul...

Utile

Sfaturi practice pentru înlocuirea garniturii la motocicletă – Cum să mențineți motorul în stare perfectă

Motocicliștii experimentați știu că întreținerea periodică a motorului este esențială pentru a...